Pedagogiskt Upplägg

Familjedaghemmet Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn

Lilla Sverigebyns Blåbärsbarn är Vimmerbys första familjedaghem och ligger mellan Vimmerby och Rumskulla i den lilla byn Brånhult-Målen, mitt i en sagolik skog och öppet landskap. Vår dagis är utöver det vanliga med sin unika omgivning, lokaler och vardag. Vi har också några trevliga sällskapsdjur på gården som är blåbärsbarnens vänner. Det sägs att Astrid Lindgren har besökt Målen ett flertal gånger när hon var barn!

Som lämplig lokal har vi en stor anrik villa med två uteterasser till förfogande, spännande lekplatser, en liten trädgård där vi odlar och gränslöst med natur direkt framför dörren. På så sätt kan vi vistas nästan uteslutande utomhus året om, fast det är jätte mysigt inom villan också, vi har generösa lek-, aktivitets- och pysselrum, kök, matplatser och varje avdelning har sina egna sanitetsutrymme. På nedre våningen har de små blåbärsbarnen sitt hem (1-3 år) och på övre våningen de stora (3-5 år).

Blåbär finns tillräckligt i närheten och vi lägger särskilt mycket vikt på mycket frukt och grönt när det gäller maten. Därför kallar vi Lilla Sverigebyns barn för Blåbärsbarn.

Vimmerby kommuns första dagmamma

Jag, Renate Endres, som driver familjedaghemmet, är de små barnens dagmamma. Det är bara så fantastiskt och mycket spännande att få vara med och påverka ett barns individuella utveckling. Som utbildad förskollärare och barnmusikledare med många års arbetslivserfarenhet inom dagis, musikskola och som reseledare för barngrupper har jag tillräckligt med kompetens och erfarenheter för att jobba med barn. Och även om mina två egna barn är redan vuxna människor, är jag särskilt tacksam för alla erfarenheter och all pedagogisk träning som jag fick gratis som mamma under deras uppväxt.
 

Maria Wall, examerad lärare för förskoleklass och grundskola 1-3, växte själv upp hos en dagmamma när hon var liten. Hennes fina minnen var en av anledningarna att hon slutade att jobba i skolan för att komma till oss och bli dagmamma. Som gruppledare tar hon hand om våra stora blåbärsbarn.

Swantje Gunnarsson studerar till lärare och tar hand om våra stora barn. Hon är riktigt glad för upplägget som Blåbärsbarnen har med tanke på mat, miljö och pedagogik.

Frida Alqvist, utbildad kock och kostvetare tycker att få kombinera matlagning och arbete med barn är helt fantastiskt! Hon lagar inte bara maten utan hjälper också till som barnskötare av dem yngsta.

Vi garanterar familjeliknande barngrupper med maximalt åtta barn.

IMG-20180908-WA0003 (2)

Anmälan

Även om vårt familjedaghem bedrivs som en privat pedagogisk verksamhet, tillämpar vi maxtaxan, likaså som alla förskolor i kommunen.  Även föräldraravgifterna debiteras av kommunen.

Alla anmälningar kan ske via Renate eller på kommunens hemsida.

Än så länge har vi några få platser kvar. Det betyder inga väntetider för tillfället, så tveka inte och anmäl ditt/dina barn nu. Vi tar emot barn som är 1-5 år gamla, enskilda barn eller syskon. Intresserade familjer är också varmt välkomna att anmäla ett besök hos oss för att få mer insyn och lära känna vårt familjedaghem.

Det unika med Lilla Sverigebyns familjedaghem

Min ambition är att erbjuda ett privat alternativ för föräldrar och barn som ser fördelarna med en uppväxt på landet och mitt i naturen och som tror att en liten barngrupp är gynnsamt för barnens utveckling och välmående. Ett alternativ för de som önskar sammanhang med lugnare miljö, större möjlighet att påverka och med ett särskilt fokus på universellt lärande, natur och extra mycket utevistelse med lek i centrum.

Allt med syfte på att alla våra underbara blåbärsbarn får uppleva en trivsam, rolig och lärorik vardag här i vårt familjedaghem. Vi är mycket angelägna att främja barnens psykiska och fysiska hälsa och ge vart och ett barn det stöd det behöver i sin individuella utveckling.

På denna trygga grund blir det inte så svårt att barnen lär sig att visa respekt för och ta hänsyn till andra människor som har olika förutsättningar, bakgrund eller kultur samt deras och samhällets arbetsresultat. Att barnen lär sig respekt, förståelse för och ett varsamt samspel med djur och natur ska också utgöra en viktig del i den pedagogiska omsorgen.

Verksamhetens vision är att deltagandet i den pedagogiska omsorgen ska ge barnen en tilltro till sin egen kompetens och förmåga, en erfarenhet av att kunna påverka och ha inflytande över sin egen vardag, en naturlig nyfikenhet på (om-)världen och en god hälsa genom mycket utevistelse, en balanserad dagsrytm med såväl aktiviteter som vila, naturlig hygien, samt barnanpassad, fullvärdig och god växtbaserad mat.

Fullvärdig, miljövänlig och etisk hälsomat

Vi erbjuder alla barn mat som är helt växtbaserad, dvs. vegansk. Se här för aktuell matsedel samt följ gärna vårt matkonto på Instagram.

Vår mat lagas från grunden och så långt det är möjligt på lokalproducerade, färska, ekologiska och oraffinerade råvaror, delvis från vår egen trädgård. Med min andra yrkesutbildning spec. restaurang som bakgrund, många års erfarenhet inom vegansk kost och ett stort intresse av nutrition har jag alla nödvändiga förutsättningar och kunskaper för att planera (näringsmässigt och organisatoriskt) och laga maten. Alla måltider kommer att vara fullvärdiga och anpassade efter barnens fysiologiska behov, hälsofrämjande, goda, färgglada, aptitretande och omväxlande.

Vi följer Svenska Livsmedelsverkets rekommendationer.

Och: alla barn får vara med från ungefär 3-års-åldern och hjälpa till med matlagningen som ”veckans lilla kock”, detta för att tidigt utveckla deras medvetenhet, lust, intresse och kunnighet i hantering av nyttiga och riktiga livsmedel. Målet är att barnen lär sig var maten egentligen kommer ifrån, så vi tar med barnen i trädgården för att odla, vårda, vattna och skörda gemensamt våra grönsaker, frukter och bär, örter och ätbara blommor. Barnen skall också tillägna sig en grundläggande uppfattning om miljövänlig och hälsosam mat.

Lek och lärande i Blåbärsbarnens familjedaghem

Här får alla barn uppleva en rik och meningsfull vardag i nuet i förening med att verksamheten allmänt präglas av en positiv framtidstro.

Läroplanen för förskolan, lpfö18, är vägledande i verksamheten.

Vi tänker såhär: När barnens behov av anknytning, trygghet och omsorg är uppfyllt kan de lära som bäst.

I vårt familjedaghem vävs utveckling och lärande in i den vardagliga verksamheten. Det sker som det ena med hjälp av välplanerad och målinriktad undervisning och som det andra genom att uppmuntra barnets naturliga lust och nyfikenhet och genom att ta oss tid att följa barnens initiativ att undersöka saker som de spontant visar intresse för och förundras över. Allt lärande pågår på ett lek- och lustfyllt sätt.

Musik är viktig för barnens intellektuella, motoriska, sociala och emotionala utveckling. Därför ger vi alla barn från 3års-åldern möjlighet att lära sig spela Melodika – ett barnanpassat musikinstrument med pianotangenter. Det är unikt inom Vimmerbys barnomsorg.

Hos oss lägger vi största vikt på lek, väl medvetna om att det är leken som utgör barnets viktigaste aktivitet under hela förskoleåldern.

Vi försöker organisera vardagen så att barnen får alltid tillräckligt med tid och utrymme för att kunna förverkliga sina lekidéer. Det finns ett genomtänkt, lättillgängligt och åldersanpassat urval av pedagogiska leksaker samt pyssel- och naturmaterial men också vanliga hushållsgrejer såsom filtar, kuddar, utklädningskläder, köksredskap mm.

Att ta tillfällen och observera barnens lek är mycket viktigt för att lära känna barnets utvecklingsstånd och för att dra pedagogiska slutsatser.

Om pedagogiska mål och dagsplanering

Lilla Sverigebyns familjedaghem har en lämplig dagsplanering eftersom det har visat sig att ett schema med regelbundna tider för fria lek och planerade aktiviteter inomhus och utomhus, samling, måltider, utflykter, hygien, arbete, sömn och vila är avgörande för barnens fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande. Barn behöver vissa regler och rutiner för att de ska kunna känna sig trygga och har det lättare att utveckla sin självständighet i vardagen.

Dagsplaneringen håller balansen mellan aktiviteter och vilotider och den kommer att anpassas barnens ålder och andra särskilda behov. Också årstiden med motsvarande långa eller korta dagar spelar en roll samt barnens vistelsetider mm.

Självklart ska det också finnas undantag från schemat såsom fester, hela utomhusdagar eller längre utflykter. Barnens behov av vila, måltider och hygien säkerställas även på respektive mycket uppskattade dagar.

Gemensamt med barnens föräldrar och hem

Föräldrarna/vårdgivarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Den pedagogiska omsorgen kan hur skickligt den än utformas aldrig bli annat än barnets ”näst bästa” plats. Så vi strävar efter att vara ett komplement till föräldrarna på bästa möjliga sätt, för att tillfredsställa föräldrarnas behov av sina barns trygga omsorg.

Vi gör allt för att uppmuntra föräldrarna till full insyn och delaktighet i verksamheten, deras tankar och åsikter tar vi gärna tillvara och deras tolkningar av barnets bästa respekterar vi. Föräldrarna ska regelbundet kallas till föräldrarträffar, gemensamma utflykter, hembesök och utvecklingssamtal.

Vi har en egen Whats app grupp där alla föräldrar och daghemmets medarbetare är med. På den skriver vi dagmammor varje kväll mycket kort om vad vi har gjort med barnen under dagen och illustrerar meddelandet med några foton och korta filmklipp. Varje måndag morgon skickar vi på samma sätt veckans matsedel som information.  På så sätt uppstår en dagbok av ditt barns tid hos oss.

Utvärdering, dokumentation och uppföljning

Vi dagmammor gör korta minnesanteckningar om varje barns utveckling, framsteg, nya intressen, förmåga, önskningar och insikter, särskilda händelser, hälsotillstånd och annat som verkar viktigt för ett fortsatt pedagogiskt arbete. Minst en gång per månad utvärderar vi gemensamt varje enskilda barn och barngruppen för att dra slutsatser för den kommande planeringen.

Familjedaghemmets praktiska verksamhet kommer att utvärderas varje år i en skriftlig kvalitetsredovisning. De äldre barn intervjuas för att få en tydligare bild av barnens synpunkter.

Barnens arbeten samlas löpande i barnets individuella pärm som placeras lättillgängligt i daghemmet för både barnen själva och föräldrarna.

20191022_102826